Лечение с високоенергиен диоден лазер

Какво представлява лазерът и защо лечението с лазерна светлина е най-мекия, най-безболезнен  и най-ефективен медицински метод.

На тази страница ще се опитаме  да дадем  къса  информация за процесите, които се развиват  върху биологична тъкан, обработена с лазер и защо лазерът е толкова полезен инструмент.

 

 

Какво представлява лазерът, ако го разгледаме опростено като светлинен прибор.  

(Тук ще разгледаме само най-често прилагания в денталната медицина диоден лазер).

Нищо особено. Един светлинен източник, малко сложен, но в крайна сметка само източник на светлина.

Светлината, която се излъчва от лазерите за медицински цели, обикновено е от видимия или близка до видимия спектър, към която нашите клетки са естествено адаптирани. При това тази, която се използва в денталната медицина е с мощност от 1 до 2 вата. (За сравнение, обикновено в помещенията в които живеем,  само за осветление използваме няколко стотици ватове). Едната особеност при лазерите е, че светлината е само в един цвят (например само червена, само зелена , само инфрачервена или друг някакъв цвят).  Другата особеност е, че лъчите са относително успоредни и много лесно могат да се фокусират и да се вкарат в оптични влакна (световоди), с помощта на които да се доведат до местата за лечение.

 

                                                           

      лазери                     световод                лечение с лазер

Излизайки извън световода светлината вече не е с успоредни лъчи, а под ъгъл и формира различни по големина светлинни петна, в зависимост от разстоянието от върха на световода до тъканта която лекарят ще обработва. Така към зоната на обработка лекарят лесно може да дозира различни по тип взаимодействия,  от меко стимулиращо облъчване,  до формиране на тънки, безболезнени микро срезове.

 

Какво се случва с клетка от биологична тъкан когато я осветим с лазерна светлина.

Ако светлината е с ниска интензивност (по-ниска или равна на интензивността на слънчевите лъчи, попадащи върху тялото ни),  то клетката ще погълне определено количество светлинна енергия и в нея ще се развият мощни стимулиращи процеси.

Ако клетката е болна и е необходимо нейното отстраняване, е достатъчно само да се се увеличи интензивността на светлината, клетката ще погълне по-голямо количество енергия, ще започне да се загрява и ще настъпят първите необратими преобразувания. Протеините съдържащи се в клетката ще се коагулират, клетката ще загине, след което ще бъде отстранена от защитните функции на организма.

По-нататъшното увеличаване на интензивността на светене ще доведе до карбонизация на клетката, а ако увеличаването на интензитета е по-рязко може  директно и да се изпари.

                                                              

Схема на клетка                               коагулирана клетка                     карбонизирана клетка

 

Как реагира тъкан при облъчване със светлина

При преминаване на светлина през биологична тъкан се наблюдава бързо отслабване на интензитета й, поради ефектите  на поглъщане, разсейване и др.  По този начин процесът на проникване е самоограничен, което е и гаранция за безопасна работа от лекаря. Количеството погълната енергия в най-горния слой ще бъде най-голямо, в по-долния по-малко, в още по-долния още по-малко и т.н., докато процесът на поглъщане затихне.

Да разгледаме  процеса на  поглъщане на достатъчно интензивна светлина  само като термичен. Първо ще се коагулират върховете на структурите с висок коефициент на поглъщане – нервните окончания и кръвоносните съдове. Това определя липсата на болка и кръв при работа с лазер върху  жива тъкан.

Ако с достатъчна мощност на лазера се премине неколкократно, върху тъканта ще се оформи разрез, характеризиращ се с няколко последователно разположени слоя – карбонизиран, под него – коагулиран и под него слой от силно активирани клетки. Коагулираната тъкан запечатва разреза  и служи като превръзка. Наличието на активирана тъкан е факторът,  който спомага за високата скорост на заздравяване при разрези, направени с лазер.

                   1.Изпарена тъкан;   2. Карбонизирана тъкан;   3. Коагулирана тъкан;  4. Стимулирана тъкан.

За разлика от традиционните хирургични разрези, където зарастването започва от мястото на съшиването с конци, при използването на светлина , процесът на заздравяване започва от силно активираните клетки от дъното на разреза към началото му. Това определя и специфичната характеристика на заздравялата рана – без ръбци и без белези.

 

 

Тези съчетания от феноменални свойства на светлината  направиха лазера предпочитан инструмент  за лечение, както от докторите по дентална медицина, така и от нас пациентите.

Информация за високоенергийни лазери можете да получите и на www.opticalaser.eu