Лазерна микрохирургия

Лазерна микрохирургия

 

Когато се лекуваме, от една страна ние разчитаме на знанията и опита на лекуващия ни. Но от друга страна това са интервенции към нашето тяло, за което ние носим отговорност. Във всички случаи е добре да имаме поне обща представа, как ще ни лекуват, за да можем да изберем и метода, по който това да се случи.

На тази страница ще се запознаем кога при  хирургическа интервенция в денталната медицина е най-добре да се използват феноменалните свойства на светлината. 

           

 

 

  Кога е по-добре да ни лекуват с лазер:

– когато докторът трябва да ни премахне прораснала  гингива (гингивектомия);

– при лечение на шиечни кариеси, за освобождаване на операционното поле;

–  в случаите, когато може и искаме да ни се оформи по-красива усмивка (оформяне коронката на зъба);

–  когато трябва да ни се вземе отпечатък – при поставяне на коронки и мостове (лазерна ретракция);

 – ако се налага  корекция на френулум  (френулотомии);

–  ако ни поставят имплант ( за разкриване на импланта и за лечение на евентуални усложнения – периимплантити);

–  при  лечение на абсцеси;

–  ако трябва да ни се отстранят фиброми, папиломи и др.

       

 

 

Преимуществата на светлината, използвана за лазерна хирургия се изразяват в намаляване или отсъствие на болка, автоматична стерилизация на операционното поле, мигновена коагулация на тъканите и хемостаза (липса на кръв), изключително тънък слой на среза, намаляване или премахване на следоперационния дискомфорт.

 

Безболезнеността на лазерното лечение, освен премахването на неприятните усещания, ни носи още едно предимство – то позволява намаляване или пълно премахване използването на обезболяващи препарати. Това свойство е особено важно, ако имаме непоносимост или алергични реакции към тези обезболяващи средства.

Липсата на кръв по време на операция.  Използването на светлината , винаги е придружено със затваряне (коагулация ) на кръвоносните съдове. Това се дължи на по-високият им коефициент на поглъщане. Използването на лазерния лъч при провежданите микрооперации мигновено затваря разсечения кръвоносен съд. Дори ако имаме проблеми, свързани със съсирване на кръвта, спирането на кръвотечението ни е осигурено. Липсата на кръв предоставя на доктора сухо, открито операционно поле, по-добър обзор, а от тук  и много по-висока точност при работата му.Това значително намалява и времето за нашата операция.

Антибактериалните свойства на лазера обезпечават стерилност на  процедурата. Това е принципно нов метод – по време на такава операция в съприкосновение с тъканите влиза не скалпел, а светлинен лъч, който притежава мощни антибактериални и противовъзпалителни свойства. Под въздействие на концентрираната светлина се изпаряват клетки с патологични изменения, възпалени и инфектирани тъкани, както и микроорганизми.  След срез от лазер се формира и микро слой от коагулирана тъкан, която запечатва разреза и ни служи като превръзка, с което значително се намалява и риска от възникване на усложнения.

Естетични характеристики на светлинните срезове.  Още едно преимущество, ако предпочетем лечение с лазер, е много малката област на некроза. След лазерната обработка тъканта запазва формата си именно там, докъдето доктора я е завършил.  Това за нас е от голямо значение от естетическа гледна точка. Прогнозирането на положението на края на разреза е една от основните причини, поради която диодните лазери се наложиха в естетичната дентална медицина за реконтуриране на меките тъкани.

Специфика на зарастване на раните при лечение с лазер.   При обработка с лазер под изпарения и под коагулирания микрослой се оформя зона, където проникналата светлина е с по-малка интензивност, но достатъчна да предизвика мощни процеси на стимулация на живата тъкан. Това е и основната причина разрезите, предизвикани от лазерното лечение да зарастват изключително бързо. При това, за разлика от традиционните хирургични разрези, където зарастването започва от мястото на съшиването с конци, при използване на светлина, процесът на заздравяване започва от дъното на разреза към началото му. Това определя специфичната характеристика на заздравялата рана – бърз процес, без ръбци и без белези.

       

 

 

Начин на работа

Лекуващият определя зоната на обработка.

Работи се с мощност от 1W до 2W.

Пуска се лазера и с чист оптичен връх,  с плъзгане по тъканта, неколкократно се преминава (маркира) зоната, подлежаща на обработка. Процедурата се извършва, за да се осигури предварителна, достатъчна коагулация на нервните окончания и кръвоносните съдове, което е предпоставка за  по-нататъшната работа без кръв и болка.

Активира се върхът на световода.

Върхът на световода отново се опира в тъканта и мощност от 1,3W до 2W, с бавни движения се плъзга по мястото за среза. Работи се послойно. При необходимост могат да се направят няколко слоя.

 

Видео филм за микролазерна хирургия

 

За допълнителна информация виж www.opticalaser.eu