Лечение с високоенергиен диоден лазер

 

Пародонтозата (пародонтит) е най-често срещаното стоматологично заболяване след кариеса. Заболяването обхваща целия опорно поддържащ апарат на зъба с прилежащата към него гингива (венец), причина за което е хроничната бактериална инфекция. Пародонтозата е и главната предпоставка за загубата на зъби в зряла възраст.

Лечението с лазер (лазерен кюретаж на пародонталния джоб) се извършва след класическата орална хигиена, извършвана от зъболекаря (премахване на зъбния камък и другите травмиращи фактори). Методът се е наложил както със своята  простота на изпълнение, така и с много добрите клинични резултати.

 

 

 

Лазерният кюретаж е рутинен, високоефективен метод за отстраняване на инфектираната гранулационна тъкан. Въведената в джоба лазерна енергия, със сравнително ниска интензивност, предизвиква коагулация и последващо бързо премахване (за около едно денонощие) на некротичната и инфектираната  част от епитела.   Процесът е самоограничен, поради невъзможност светлина с достатъчна енергия, предизвикваща коагулация, да проникне на дълбочина повече от няколко десети от милиметъра. Под коагулираната тъкан се наблюдава силно стимулиран слой от клетки, които повишават способността за бърза регенерация. Процесът е придружен и с предизвикан механичен атачмент (залепване на обработената гингива към зъба), подобряващ условията за  зарастване, вследствие на което се наблюдава и усещане за незабавен ефект.

Кюретажът се провежда без кръв, без болка. Процесът на възстановяване протича бързо ( за около едно денонощие). След проведен кюретаж с лазер не е необходимо поставяне на превръзки.

Спестен ни е дискомфорта от кръвотечение, ограниченията в приемане на храна, промените в социалната и професионалната активност. Независимо, че  лазерната манипулация е относително по-скъпа, в крайна сметка комплексното лечение ни излиза по-евтино, поради липса на усложнения, икономия на време, ограничаване или липса на допълнителни лекарствени средства.

 

Начин на работа

Терапията се извършва след клинична орална хигиена.

Мощност на лазера в непрекъснат режим -  0Т 0,7W  ДО 1 W.

Върхът на влакното се въвежда в  пълната дълбочина на джоба.
Внимателно се опипва джоба, за да се получи усещане за геометрията му.

Изтегля се световодът на около 1-2mm. Стартира се излъчването. Световодът се премества в хоризонтални и вертикални направления, в посока от дъното навън, обхващайки епитела и прилежащата съединителна тъкан. Световодът се движи плавно, с умерена скорост за около 10-15 sec.

 

 

Видеоклип: Лазерен кюретаж на пародонтален джоб  -   www.opticalaser.eu

Информация за високоенергийни лазери може да получите и на www.opticalaser.eu

 

 

*****************************************************************************************************

Много често, за затвърждаване на постигнатите добри резултати, се прилага и допълнителна нискоинтензивна лазерна терапия. Въвежда се в комплексния индивидуален лечебен план 2 – 3 дни след проведения  закрит кюретаж и на всеки 6 месеца до една година при подържащото лечение.

*******************************************************************************************************

След проведено пародонтално лечение - основната причина за честия провал и на най-доброто пародонтално лечение е повторното натрупване на агресивна зъбна плака. Това обикновено се дължи не толкова на занижена устна хигиена, колкото на това, че не се вижда процеса на формиране на новообразуваща се плака. Препоръчва се въвеждане на т.н. "Контролирана устна хигиена", контрол няколко пъти в седмицата, в домашни условия, с детектори на зъбна плака.

         

За повече информация -  www.bezcaries.com

**************************************************************************************************************

Видеоклип: Лазерен кюретаж на пародонтален джоб  -   www.opticalaser.eu