пулпит

                                                                                             Лечение с високоенергиен диоден лазер

 

 

Използване на лазер при ендодонтска обработка

 

Пулпитът е възпаление на пулпата (меката част на зъба), намираща се във вътрешността му. Пулпата на зъба (често наричана зъбен нерв) е сложна система съставена от кръвоносни съдове, нервни влакна, съединителна тъкан. Обикновено възпалението е свързано с болка, опасност от премахване на зъба, опасност от усложняване и разпространение на инфекцията.

Лечението на пулпита е сложна операция, изискваща висока квалификация от нашия зъболекар. Най-често се пристъпва към отстраняване на инфектираната пулпа, разкъсване на връзките на пулпата с организма, като в корена на зъба остават многобройни части от инфектирани микроканалчета. Това изисква продължителни, сложни манипулации по отстраняване на пулпата, многократни промивки, дезинфекции на кореновите канали, прецизно запълване и още ред други специфични манипулации.  Най-малките пропуски в процеса на лечение са свързани с опасност от повторно цялостно прелечение или загуба на зъба.

 

Лазерната обработка на кореновите канали е допълнителен, мощен дезинфекционен метод и се извършва задължително след класическата механична и химична ендодонтска обработка.   

Светлината въведена в  кореновия канал  предизвиква коагулация на остатъчната  пулпа и унищожава микроорганизмите, без да травмира твърдите тъкани. При неколкократна обработка с лазер, придружена от междинни промивки, частично се премахва размазания слой (деформиран от инструментите за почистване слой, наситен с остатъчни микроорганизми) и се затварят дентиновите канали.  Процедурата протича без болка. Постига се висока степен на дезинфекция на канала с много висока вероятност за надеждно и предсказуемо лечение.

 

 

Начин на работа

Широко прилаган метод, като допълнителна обработка към класическото ендодонтско лечение.

Мощност на лазера в непрекъснат режим – от 0,7 до 1W.    

Измерва се работната дължина на кореновия канал.

Въежда се върхът на световода в кореновия канал.

Изтегля се  върхът на световода обратно с около 1mm.

Стартира се лазерното лъчение.

С бавни въртеливи движения за около 8 – 10 секунди се изтегля световодът навън.  Каналът  се промива с хипохлорид.  Процедурата по обработка, промиване и обработка с хипохлорид се повторя неколкократно.   Кореновият  канал се промива, почиства и запълва.

 

 

Видеоклип: Лазерна ендодонтска обработка на инфектирани коренови канали.

 

Информация за високоенергийни лазери може да получите и на www.opticalaser.eu

***************************************************************************************************************

Ако Вие и вашето семейство желаете да се предпазите от кариеси и пулпити, може да получите допълнителна информация и  от сайт: www.bezcaries.com